Jens Olof Lasthein

White Sea Black Sea

Storgata 95

2. oktober 2008 - 25. januar 2009

15:12
Mari Hildung

Jens Olof Lasthein har i løpet av seks år reist og fotografert hverdagslivet langs EUs østlige grense, fra Kvitsjøen i nord til Svartehavet i sør. Menneskene her lever på grensen mellom to verdener, på vei mellom to faser, der ingenting er avgjort og målet kanskje heller ikke helt klart. Man har ikke helt klart å forlate fortiden, men heller ikke satt ned foten på den andre stranden.

Siden østblokken falt for nesten 20 år sidan har landene opplevd en stor endringsprosess som fortsatt pågår. I løpet av denne perioden har en ny delelinje blitt utviklet, identisk med EUs østre grense.

Utstillingen er et resultat av Jens Olof Lastheins omfattande prosjekt som pågikk fra 2001 – 2007. Hans fotografier viser landskap og mennesker i Transsylvania, Russland, Moldova, Ukraina, Hviterussland – i grenseområdet mellom øst og vest i Europa.

White Sea Black Sea handler om grenser: en ytre, fysisk grense og en indre, usynlig grense som skiller mennesker. Hverdagens ytre verden former våre indre grenser, mellom det vi gjenkjenner og det vi ikke forstår. Har verden virkelig blitt mindre som vi sier, eller går grensene for hva vi ser som en del av oss selv fortsatt i snevre sirkler?

Lastheins visuelle reise i grenselandet mellom øst og vest i Europa er i all sin enkelhet et forsøk på å myke opp noen grenser – fotografens egne og kanskje til og med andres.


Jens Olof Lasthein er født i 1964, oppvokst i Danmark og nå bosatt i Stockholm. Han er utdannet på Nordens Fotoskola i Stockholm i perioden 1989–92. Etter dette har han arbeidet han som frilansfotograf med reportasjer og portretter for aviser og magasiner, samt med egne prosjekt.

Fotografen har hatt flere separat- og gruppeutstillinger, både i Sverige og resten av Europa. Hans bok Moments in Between – bilder från forna Jugoslavien (Journal 2000) vant ETC Photo Award 2001 og ble utvalgt av Martin Parr og Gerry Badger til å være et bidrag i The Photobook: A History, Volume II (Phaidon 2006).