Untermensch

Storgata 95

28. februar 1998 - 29. april 2000

15:58
Mari Hildung

I perioden 1996 – 98 gjennomførte Perspektivet Museum prosjektet ”Untermensch”. Et omfattende minnemateriale ble samlet inn; intervjuer av de som levde tett på fangleirene og av russere som ble værende i Norge etter krigens slutt, samt gjenstander som krigsfangene etterlot seg.

Utstillingen ”Untermensch” var delt i to, en informativ del med en historisk innføring til tema og en fortellerdel som baserte seg på individuelle historier, blandt annet fra Ivan Pasjkurovs bok ”Tapte år”. Sentralt i utstillingen sto kjente utsagn fra nazistisk propaganda om russere som et laverestående folk, stilt i kontrast til tradisjonell, russisk korsang med stor stemmeprakt. Hver enkelt gjenstand ble presentert i sammenheng med eierens personlige opplevelser og beretningen om gjenstandens opphav. Enkelte av gjenstandene hadde betydelig kunstneriske kvaliteter, på tross av forholdene fangene levde under.

”Untermensch” ble en gripende fortelling om skaperglede og livsmot, men mest av alt en opprivende påminnelse om krigens grusomheter. Utstillingens humanistiske perspektiv ble formidlet under en rekke elevbesøk, der rasisme og fordommer som mekanismer for undertrykkelse ble fokusert.

 

Dokumentasjonen Russiske krigsfanger i Tromsø og Balsfjord

Prosjektet Russiske krigsfanger i Tromsø og Balsfjord er museets første og eneste utstillingsprosjekt som regionmuseum med administrasjon i Strandveien 36 i Tromsø. Valget av tema hadde sammenheng med at det i museets avdeling i Balsfjord befant seg en tidligere fangekjeller for russiske krigsfanger.

«Untermensch» handler dypest sett om menneskeforakt og rasisme, men også om ukuelig skaperglede og livsmot. Eller sagt med et sitat fra gjesteboka:  – Sterk påminnelse om umenneskelighet, og det stikk motsatte: livskraft og medmenneskelighet.

Les mer