Homo Religiosus

Storgata 95

8. november 2014 - 30. august 2020

16:00
Gnist Design

Det går knapt en dag uten at konflikt begrunnet i religion er framme i den offentlige samtalen. Voldelig ekstremisme skaper hovedoppslag i mediene verden over. Perspektivet Museum har imidlertid vendt oppmerksomheten mot hverdagsreligiøsiteten, og gjennom flere års dokumentarisk arbeid gjort seg kjent med store og små trossamfunn i Tromsø. Globalisering innebærer nye utfordringer som ikke bare handler om å leve sammen i en hel verden, men som har særegne lokale nedslag og tilpasninger. Til sammen gir dette et annerledes perspektiv på Tromsø.

Gjennom tidene er det blitt hevdet at mennesket har en iboende evne til religiøs opplevelse, og at dette også gjelder for det moderne mennesket. I utstillingen møter vi mennesker som på ulike vis praktiserer sin tro og former byen med sine hellige rom, ritualer og sammenkomster. Her handler det ikke om religion slik vi finner det forklart i lærebøkene, men om religiøsitet som erfaring og forestillinger om det ytterste.

Utstillingen Homo Religiosus handler om det oversanselige, og om menneskets søken etter mening og sammenheng. Denne dimensjonen søkes formidlet gjennom kunstneriske installasjoner og musikk. I kunsten kommer den eksistensielle og religiøse dimensjonen til uttrykk som en type innsikt hinsides fornuftens kjølige viten. Kanskje kan man betrakte kunsten som et vindu innover, mens utstillingens dokumentariske materiale gir et nytt utsiktspunkt for å se byen Tromsø.


Homo Religiosus er blitt til i et samarbeid mellom billedkunstner Lawrence Malstaf, musiker Aggie Peterson og Perspektivet Museum.

Utstillingen er støttet av Stiftelsen Fritt Ord, Kulturdepartementet og Norsk kulturråd.

Produksjonsliste

 

Dokumentasjonen "Religiøse fellesskap i Tromsø"

Dokumentasjonsprosjektet ble satt i gang i 2010. En viktig bakgrunn for prosjektet er observasjonen av at religion i økende grad er tema i den offentlige samtalen, men svært ofte som en splittende faktor og fare for fellesskapet.

PEM søker å etablere en dialog med aktive religiøse medlemmer der vi blant annet setter fokus på hvordan religion forener som fellesskap for de innvidde, hvordan bymiljø, klima og kulturelle forhold spiller inn på ytre, synlige forhold og på hvilken måte religionsutøvelse preger byen.

Les mer