Kåre Kivijärvi

Fotografier fra 1960-tallets Finnmark

Storgata 95

4. februar 2009 - 22. mars 2009

10:12
Mari Hildung

Vi feirer tradisjonen tro Samisk Uke i Tromsø med en utstillingsåpning der det samiske reflekteres i en eller annen form og uttrykksmåte. I år gleder vi oss stort til å kunne invitere publikum til et møte med to fotografer som på hver sin måte er unike i det kunstneriske, fotografiske og nordiske landskapet.

Det handler om identitet, de forskjellige stemmene, hverdagslivet, menneskene, naturen, nærhet og fravær. I de fleste bildene finnes det sterke spor av det å leve i et grenseland, og møter. Møter mellom tradisjoner og levemåter, kunst og dokumentasjon, fortid og nåtid, tid og rom, stillhet og støy..

Bildene til Kivijärvi viser hans fortolkning av det flerkulturelle Finnmark på 1960 tallet. Kivijärvis etterlatte samling preges av hans bevissthet om kulturelt, sosialt og religiøst mangfold, og hans engasjement for marginaliserte grupper på siden av samfunnet, spesielt i nordlige regioner.

Bildene er hentet fra utstillingen 15 år etter – den nye tiden er begynt som ble vist på Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, og er en gave fra utflytterkomiteen til museet. I samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter fikk komiteen laget disse bildene med utgangspunkt i arkivet etter fotografen Kåre Kivijärvi. Fotografiene har ikke før blitt kopiert og er dermed å betrakte som kulturhistorisk materiale heller enn kunstverk.


Fotograf Kåre Kivijärvi (1938-1991) hadde sin mest arbeidsintense periode på 60-tallet. Noen av hans mest kjente bilder er fra trålerfisket i Barentsburg. Kivijärvis gjennombrudd i Norge kom i 1971 da han som første fotograf ble antatt på høstutstillingen, statens årlige kunstutstilling i Oslo. I dag regnes han som en pioner innen norsk fotografi. Kivijärvi brukte selv uttrykket ”sannhetens øyeblikk” om det øyeblikket han tok bildet.