Sonja Siltala

Fjellets og Havets Folk

Storgata 95

25. februar 2008 - 6. april 2008

15:00
Mari Hildung

”Dette har vært et utfordrende, langsomt fremadskridende, av og til isete, men først og fremst ytterst interessant eventyr blant mennesker mellom hav og fjell …” Fra boken Fjellets og havets folk, utgitt i forbindelse med fotoprosjektet

Perspektivet Museum fortsetter feiringen av Mangfoldsåret 2008 med en utstilling som har fokus på en nasjonal minoritet som ikke er av de mest synlige i det kulturelle medielandskapet.

Sonja Siltala har fotografert kvener eller etterkommere av finske innvandrere til «Ruija» (Nord-Norge), i Finnmark og Troms siden 2001. Fotografen forsøker gjennom sine portretter å synliggjøre den kvenske kulturen gjennom enkeltindivider. Menneskene vi møter i utstillingen er alle bosatt i kvenske kjerneområder, har kvensk som sitt morsmål, og mange livnærer seg i tradisjonelle yrker.

Sonja Siltala har brukt sitt personlige nettverk og direkte henvendelser for å komme i kontakt med kvener. I følge fotografen har disse henvendelsene blitt mottatt med vennlighet og gjestfrihet.


Kunstneren selv kaller bildene for kreativ etnografisk dokumentarisme. Hun har studert fotografi på den velrenommerte ”The Helsinki School” (Konstindustriella Högskolan i Helsingfors). Siltala har bodd og arbeidet som fotograf i Vadsø siden 2000. Som finsk innvandrer falt det seg naturlig å gjøre seg kjent med den arktiske mentaliteten nettopp gjennom kvenene.

Sonja Siltala bruker kun naturlig lys når hun fotograferer. Dette er en arbeidsmåte som krever stor tålmodighet både fra fotografen og de som blir fotografert, men på denne måten mener fotografen at personenes verdighet blir best ivaretatt.

Det er også utgitt en bok i forbindelse med prosjektet med samme tittel som utstillingen. Denne og mange andre spennende fotobøker fåes kjøpt i vår museumsbutikk.