Samtids-dokumentasjon


Å ta i bruk folks fortellinger om sine liv, gir museet inspirasjon til å utvikle egne narrativer og mer overgripende perspektiver gjennom utstillingsmediet. I prosjektene utforskes mangfoldet av verdier, holdninger og livssyn for dermed å kunne se verden fra ulike sider og etablere museet som et sted for dialog, undring og læring. Samtidsdokumentasjonen får fram stemmer vi kan savne i den offentlige samtalen, men som kan endre eller nyansere etablerte holdninger og gi ny innsikt.

Det ligger opp til flere års dokumentasjon bak museets større utstillinger. Denne virksomheten utgjør drivkraften i Perspektivet Museums faglige arbeid, fra innsamling til publikasjoner, den åpner dører inn til Tromsøs yrende mangfold av miljøer og virksomheter.