Cora Sandel

12:41
Gnist Design

I 2002 flyttet Perspektivet Museum inn i Storgata 95, hvor familien Fabricius bodde til leie med sine tre barn, blant annet Sara som senere ble forfatter under pseudonymet Cora Sandel.  I Cora Sandels forfatterskap lar hun ved flere anledninger fortellingen utspille seg i ”en småby i nord”, sannsynligvis med Tromsø som modell. I 2004 åpnet Perspektivet Museum i sine nye lokaler i Storgata 95, med en mindre utstilling om Cora Sandel som eneste basisutstilling. I løpet av årene er det utviklet et godt og nært samarbeid med Sara Fabricius sin sønn, Erik Jönsson, slik at Cora-samlingen er en aktiv samling med tilvekster.

Samlingen skal reflektere Sandels liv og kunst som maler og forfatter. Den omfatter gjenstander, fotografier, bokutgivelser, brev, dokumenter og skisser.