Utstillingsåpning med Eivind H. Natvig

Mari Hildung

Utstillingen כאן her / var كان viser ruiner etter palestinske landsbyer fra før den arabisk-israelske krigen i 1948 – en krig som resulterte i opprettelsen av staten Israel. Mer enn firehundre landsbyer og elleve byer ble nærmest tømt for arabisk-palestinske innbyggere, som sytti år senere fremdeles har status som flyktninger.

I prosjektet søker fotograf Eivind H. Natvig å avdekke spor etter de palestinske landsbyene, i den grad det lar seg gjøre etter at stedsnavn og kart er endret, og etter en iherdig innsats for å gjøre Israel grønnere. Med sitt sedvanlige bildespråk i et grenseland mellom dokumentar og poesi, har Eivind Natvig sett nærmere på det som var, i den hensikt å gi det betydning og vekt i egen samtid.

Utstillingen åpner lørdag 5. mai kl. 14.00. Fotograf Eivind H. Natvig er tilstede, og i tillegg blir det musikkinnslag med felespiller Hallvard Bruvoll.

Utstillingen er støttet av Fritt Ord, og produsert i et samarbeid mellom Perspektivet Museum og fotograf Eivind H. Natvig/INSTITUTE

Foto: Helge Skodvin