🎧 Døgnåpen lydvandring i Folkeparken 🎧

Mari Hildung

Lyst til å vite mer om kulturhistorie og kunst i Folkeparken Friluftsmuseum?

Let etter sirkler med QR-kode, pek telefonens kamera mot koden – og lytt!

Prosjektet er et samarbeid mellom Liv Hanne Haugen og Perspektivet Museum

Støttet av Kulturrådet