Filosofiskt foredrag med Dag T. Andersson


I ET SPEIL, I EN GÅTE – Foredrag av Dag T. Andersson

Dag T. Andersson, mangeårig filosofiprofessor på UiT, har takket ja til å holde et foredrag over årets festivaltema. Arrangementet er et samarbeid mellom Perspektivet Museum og Tromsø internasjonale kirkefestival.

«Det største en menneskelig sjel noen gang kan utrette i denne verden, er å se …». John Ruskin (1819-1900) – kunstkritiker og samfunnskritiker – kan karakteriseres som en «synstenker». Når synets betydning for den menneskelige erkjennelse skal bestemmes, er speil-metaforen uunngåelig. Menneskets sjel er et speil. Og like uunngåelig: Med speilet følger gåten. Vi skal oppdra vår synsevne og her kan kunsten være til hjelp. Men: «Vi ser aldri helt klart». Over tingene hviler «et vennlig slør». Vår tilværelse er underlagt «det strålende mysterium».

Perspektivet Museum onsdag 30. oktober kl. 19.00
Gratis inngang