27. august 2017 , 12:00 – 16:00
2. november 2017 , 18.30