loading ...


The Believers

Fotograf Jordi Pizarro

Storgata 95, 10. oktober 2015 – 10. april 2016

Religion berører de store massene. Gjennom tradisjonelle ritualer og symboler uttrykkes en felles bevissthet, der hvert enkelt fellesskap gjør krav på den sanne
tro. I prosjektet The Believers søker fotografen Jordi Pizarro å fange den intense overbevisningen som får mennesker til å tåle fysisk lidelse, tro med absolutt sikkerhet på noe man ikke kan se, og påføre seg selv smerte og store offer. Utstillingen har som fokus religiøse minoriteter, som med en enorm styrke i troen holder fast på retten til å utøve sine tradisjonelle ritualer.

The Believers er et langvarig og stadig pågående prosjekt i ti land over fire kontinenter. Fotografen oppsøker landsbyer, religiøse samfunn, pilegrimer og minoritetskulturer som til sammen formidler en fascinerende variasjon i religions-utøvelsen. Hans dokumentasjon er i seg selv som en pilegrimsferd for å avdekke religionenes mangfoldige uttrykk.

Nye fotografier bidrar til at utstillingen stadig endrer seg, og får ny aktualitet. Likevel, den gjennomgående fortellingen peker i samme retning, mot religiøsitet
som eksistensielt fenomen og en viktig dimensjon i menneskelivet.